Transkribering av intervju til masteroppgave

Har du behov for transkribering av intervju til masteroppgave? Enten du holder på med kvalitative intervjuer til bachelor-, master- eller PhD-oppgaver, kan transkripsjon være aktuelt.

Lyden fra intervjuet spilles gjerne inn med lydopptaker. Dette er både praktisk og lettvint, siden du slipper å ta notater under intervjuet. Ved å spille inn lyden går du heller ikke glipp av viktige ting som blir sagt av intervjuobjektet.

Lydklippet må til slutt lyttes gjennom og overføres til skriftlig format. Denne prosessen kalles for transkribering, og kan være veldig tidkrevende. Et intervju på noen timer kan fort ta flere dager å transkribere.

Hvordan kan prosessen gjennomføres enklest mulig? Og hva er best, en transkribering-app eller manuell transkripsjon? Dette skal vi nå se nærmere på!

Transkribering av samtale fra intervju

Hvordan transkribere?

Transkribering er i prinsippet veldig enkelt. Den som transkriberer teksten – gjerne kalt transkribent – lytter til lydopptaket og skriver ned det han/hun hører.

Underveis er det som regel nødvendig å spole tilbake en del, fordi man ikke får med seg eller husker at som sies. Det vanligste er å lytte i noen sekunder, og deretter skrive ned det man hørte. Dette gjentas helt til man har kommet gjennom hele lydfilen.

For en enkel lydfil tar det gjerne én time å transkribere 20 minutter. Er lydkvaliteten dårlig? Eller snakker intervjuobjektet fort og mye? Da kan prosessen fort ta enda lengre tid.

Transkribenter arbeider gjerne etter ulike transkriberingsmetoder, alt etter hva kunden foretrekker. Noen ønsker at pauseord som «eeh…» kuttes ut, mens andre vil at alle lyder skrives ned. Ved transkribering av intervju til masteroppgave er nok førstnevnte mest vanlig.

Dame transkriberer intervju til masteroppgave

Transkribering via program – eller er manuelt arbeid best?

Planlegger du transkribering av intervju til masteroppgave? Da står du overfor følgende valg: Automatisk transkribering via app/program, eller manuell transkribering. Siden transkribering ofte er tidkrevende, frister det nok kanskje å velge førstnevnte.

Samtidig er det mange fallgruver relatert til automatisk transkribering. Programvaren vil sannsynligvis slite med å tyde alle ord riktig. Brede dialekter og slangord kan også by på utfordringer. Til syvende og sist må du derfor gå gjennom hele teksten og sjekke at alt stemmer uansett.

Automatisk transkribering er derfor ingen rask og enkel løsning. Det er ofte bedre å transkribere manuelt fra starten av, slik at alt blir riktig.

Transkripsjon vist med dokument

Få hjelp til transkripsjon

Transkribering av intervju til masteroppgave kan være en tidkrevende prosess. Du skal lytte gjennom hele lydfilen og skrive ned det du hører. Underveis må du pause, spole og tolke. Automatisk transkripsjon er like tidkrevende, siden du må dobbeltsjekke at alt er riktig.

Så hvordan kan du egentlig få unne transkripsjonen raskt og effektivt? Jo, ved å få hjelp av profesjonelle transkribenter! Vi utfører transkribering av intervju til masteroppgave for deg, slik at du kan spare tid og arbeid.

Våre transkribenter har et godt øre, og sikrer at den transkriberte teksten får høy kvalitet. Innholdet overføres med stor presisjon, noe som er viktig – spesielt til en masteroppgave.

Kontakt Din Transkribent i dag, og få hjelp til transkribering av intervju til masteroppgave!