Transkribering av konferanse

Transkribering av konferanse kan være nyttig når du ønsker å kunne gå gjennom det som blir sagt på konferansen i etterkant. Både analyse, søk og tolkning blir enklere når man har innholdet i skriftlig form.

Konferanser kan være lange og noen ganger kjedelige. Da er det ikke nødvendigvis lett å få med seg alt som blir sagt. Ta derfor med deg mobil eller dedikert lydopptaker, og spill inn det som blir sagt. Her kan du lese mer om hvordan lydopptak kan gjøres på lovlig vis.

Hva er transkribering av konferanse på lydopptak?

Hva er egentlig transkribering av lydopptak?

Transkribering av lydopptak innebærer at man overfører lyd til tekst. Om du ønsker transkribering av en konferanse, kan du velge mellom flere ulike transkriberingsmetoder. Disse skal vi se nærmere på straks.

Gjennom transkribering kan du altså få en skriftlig versjon av innholdet i lydklippet, noe som kan ha mange fordeler.

Personer som ønsker transkribering av konferanse

Hvorfor er transkribering av konferanse nyttig?

Det finnes flere gode grunner til å transkribere lyd til tekst. Transkribering av konferanse som er spilt inn på lydklipp gjør at du kan søke på spesifikke ord, og dermed kunne finne frem til ting mye enklere.

Dette gjør det også enklere å analysere det som blir sagt, og du slipper å spole deg frem og tilbake i klippet. Transkribering av en konferanse kan også være nyttig for arbeidsgivere som ønsker å gjøre innholdet tilgjengelig for hørselshemmede (f.eks. ansatte).

En skriftlig versjon av konferansen er også lettere å videreformidle, for eksempel på e-post eller sosiale medier.

Personer som jobber med transkribering av konferanse

Hvordan gjennomføre transkribering av konferanse på lydopptak?

Det finnes flere ulike metoder for transkribering. Dette gjelder både med tanke på hvordan prosessen gjennomføres, og hvordan innholdet gjengis. Innholdet kan for eksempel transkriberes på intelligent verbatim måte, der nøling og lignende ikke tas med.

Man kan også få verbatim transkribering, og da skal alt som sies i lydklippet være med. Dette gjelder også nøling som «hmm» og lignende. Ellers handler det om å velge hvordan lydklippet skal bli transkribert. Skal jobben gjøres manuelt, eller av et program?

Program for transkribering av konferanse

Kan jeg bruke et transkriberingsprogram?

Ja, det finnes transkriberingsverktøy som kan transkribere lyd til tekst for deg. Men da er det viktig å huske på at resultatet er veldig lite pålitelig. Kunstig intelligens er enda ikke bra nok til at alle ord og setninger blir gjengitt korrekt.

Et program vil blant annet ha vanskeligheter med å tolke de mange dialektene vi har i Norge. Samtidig sliter transkriberingsprogrammer med å tolke forskjellen på ord med lik uttale og ulik mening.

Dette gjør at den transkriberte teksten som regel vil inneholde mange feil, og man bør derfor gå gjennom teksten. Derfor tar prosessen fort like lang tid som manuell transkribering.

Et transkriberingsprogram kan likevel være nyttig dersom man ikke er opptatt av at innholdet skal være 100 % korrekt. Er den transkriberte teksten til eget privat bruk, er kanskje ikke kvaliteten superviktig.

Manuell transkribering av konferanse på datamaskin

Manuell transkribering av konferanse på lydklipp

Ønsker du at transkribering av konferanse på lydklipp skal være av høy kvalitet, er manuell transkribering en god løsning. Dette innebærer at en faktisk person lytter til lydklippet og skriver ned det som blir sagt.

Med manuell transkribering kan du velge om du vil ha verbatim eller intelligent verbatim gjengivelse av innholdet. Du kan også føle deg sikker på at den transkriberte teksten er av høy kvalitet.

Bunke med transkriberte dokumenter: Transkribering av konferanse

Transkribering | Pris for manuell transkripsjon

Hva koster transkribering av konferanse? Det er som regel ikke tema eller innhold som avgjør prisen på transkribering, men heller lengden på lydklippet. I de fleste tilfeller vil prisen oppgis i hva det koster å transkribere én time med lyd.

Om du ikke har behov for en eksakt gjengivelse av innholdet (fyllord, hosting, latter og nøling kan kuttes bort), er transkriberingen mindre tidkrevende. Dette vil også gjøre prosessen litt billigere. Ønsker du ordrett gjengivelse, koster det litt ekstra.

 

  • Intelligent verbatim transkripsjon: 1 500 kr/lydtime
  • Verbatim transkripsjon: 2 000 kr/lydtime
Få hjelp med transkribering av konferanse

Motta hjelp fra dyktige transkribenter

Har du behov for hjelp med transkribering av konferanse? Med en skriftlig gjengivelse av lydopptaket, kan du enklere bearbeide og formidle innholdet. Du kan for eksempel sørge for at ansatte med hørselshemninger får med seg alt som ble sagt under konferansen.

Transkribering kan ta lang tid, og det er ikke uvanlig å bruke mellom fire og seks timer på å skrive ned det som sies i et lydklipp med én times varighet.

Din Transkribent hjelper deg med transkribering av konferanse på lydopptak. Kontakt oss i dag og motta de første 500 ordene kostnadsfritt!