Transkribering av radioopptak

Transkribering av radioopptak kan være praktisk for deg som har et radioprogram eller en podcast som du ønsker at skal nå ut til flest mulig. Du kan potensielt langt flere i målgruppen din ved hjelp av transkripsjon!

Vi skal her se nærmere på hva transkribering av radioopptak er, hvorfor det er nyttig og hvordan du kommer i gang.

Hva er transkribering av radioopptak?

Hva er transkribering av radioopptak?

Transkribering av radioopptak handler om å lage en skriftlig versjon av innholdet som allerede finnes i lydformat. Man jobber med andre ord med å overføre lyd til tekst.

Foruten radioopptak, er det vanlig å transkribere lydopptak fra rettssaker, avhør, intervjuer og lignende situasjoner der lydinnspilling brukes hyppig.

Radiolyttere som gleder seg over transkribering av radioopptak

Hvorfor er transkribering av lydopptak smart?

Formålet med transkribering er å få innholdet i tekstform, da dette kan by på mange fordeler. Når man har en skriftlig versjon av innholdet, vil det blant annet være mulig å nå ut til personer i målgruppen som ikke har mulighet til å lytte til lydklippet.

Personer som sliter med nedsatt hørsel eller som døve, vil for eksempel kunne få glede av en podcast om den fås i skriftlig form. Transkribering er et viktig hjelpemiddel for hørselshemmede.

En annen grunn til at transkribering av radioopptak er gunstig, er at innholdet blir søkbart. Ikke bare blir det lettere å søke opp spesifikt innhold selv, men også søkemotorer som Google vil kunne finne innholdet.

Om du ønsker å tiltrekke flere til radioprogrammet eller podcasten din, kan det derfor være nyttig å publisere innholdet i skriftlig form. Når noen søker på ord som nevnes i podcasten, kan de få opp nettsiden din i søketreffene.

Mann som jobber med transkribering av radioopptak på PC

Hvordan gjøres transkribering av radioopptak?

Transkribering av radioopptak kan gjøres på flere måter. Først og fremst vil vi anbefale manuell transkribering. Dette innebærer at man lytter gjennom opptaket og skriver ned det man hører, litt etter litt. Prosessen tar tid, men resultatet blir pålitelig.

Alternativet er automatisk transkribering gjennom programmer. Her vil kunstig intelligens tolke innholdet, og deretter lage en tekst basert på dette. Ulempen med denne metoden er at mye av innholdet vil tolkes feil av programmet, slik at teksten inneholder mange feil.

Problemet blir ekstra synlig dersom personer i radioopptaket snakker utydelig eller har dialekt. Det er også problematisk for programvaren å tolke hva som blir sagt når man snakker i munnen på hverandre – noe som ikke er så uvanlig i radioprogrammer.

Automatisk transkribering lar deg tilsynelatende spare mye tid, men til gjengjeld er det behov for å gå gjennom innholdet i etterkant for å sjekke at det stemmer (om man er opptatt av kvaliteten). Dette kan ta like lang tid som å transkribere fra begynnelsen av.

Dokumenter etter transkribering av radioopptak

Transkribering | Pris

Hva koster det for transkribering av radioopptak? Som regel vil prisen avhenge av hva slags transkriberingsmetode du velger, og hvilke krav du stiller til gjengivelse av innholdet.

Ønsker du at alle ord, pauseord og øvrige lyder som finnes i radioopptaket skal inkluderes (verbatim transkribering), koster prosessen omlag 2 000 kroner per lydtime. Ønsker du å utelate pauseord og lignende, blir det litt billigere.

Få hjelp med transkribering av radioopptak

Motta hjelp med transkribering av radioopptak

Transkribering av radioopptak kan være nyttig når man har en podcast eller et radioprogram som man ønsker å ha i skriftlig form. Det å transkribere kan imidlertid være tidkrevende, og krever i tillegg et godt øre for lyd og dialekter.

Dersom du ønsker å motta hjelp med transkribering av radioopptak, kan Din Transkribent kontaktes. Vi har dyktige transkribenter som lytter gjennom lydfilen din bit for bit, og skriver ned alt som blir sagt i henhold til dine ønsker.

Kontakt oss i dag, og motta en ferdig transkribert tekst på 1, 2, 3. Husk at du kan få de første 500 ordene gratis!