Transkribering av rettssak

Noen ganger er det praktisk å gjøre opptak i norske rettssaker, noe som kan innebære at du tar opp lyd fra blant annet vitneforklaringer. Om det er ønskelig å ha lydfilen skriftlig, kan du få hjelp med transkribering av rettssak.

En transkribent skriver da ned innholdet, mens han eller hun lytter til lydklippet. Vi skal her forklare deg hvorfor det å transkribere en rettssak er praktisk. Finn også ut hvordan du går frem om du trenger transkriberingshjelp!

Når er det nødvendig med transkribering av rettssak?

Stenografi eller transkribering av rettssak?

Det å transkribere rettssaker er et alternativ til det å bruke stenograf eller referent i retten. I land som USA er det vanlig å bruke stenografer. Dette er personer som skriver ned det vitner og andre parter i rettssaken sier i sanntid. Denne prosessen er vanlig å omtale som stenografi.

Her til lands er det ikke noe krav om innspilling av lyd eller bruk av stenograf i rettssaker. Det hender likevel at det er nødvendig å spille inn lyd fra rettssaker. Da er det greit å få dette skriftlig for enklere analyse og dokumentasjon i etterkant.

I så fall er transkribering aktuelt. Mens en stenograf skriver det som blir sagt i sanntid, vil en transkribent skrive ned det som sies i et lydklipp.

Fordelen med transkribering er at en kan oppnå økt presisjon, siden det ikke blir like stort tidspress som ved stenografi. En transkribent kan også spole tilbake i lydklippet og lytte på nytt dersom noe var uklart.

Snakkebobler: Transkribering av vitneforklaringer i rettssak

Transkribering av vitneforklaringer fra rettssak

Under rettssaker er det ofte lange vitneforklaringer, noe som innebærer at det er mye informasjon å dokumentere. Advokater ønsker ofte hjelp med transkribering av vitneforklaringer i retten. På den måten kan de kan få en skriftlig representasjon av forklaringen.

Ved å ha vitneforklaringer og andre opplysninger skriftlig, blir det langt enklere å finne opplysningene man leter etter. Det er nemlig mulig å søke på spesifikke ord, navn eller lignende i et tekstdokument. I et lydklipp må man til sammenligning lete seg frem.

Person med datamaskin og transkribert tekst: Dette må du huske på i forbindelse med transkribering av rettssak

Hva bør du tenke på når du skal spille inn lyd i en rettssak?

Det er ofte praktisk å spille inn lyd med en lydopptaker i retten. Dette fordi man da kan jobbe med eventuell transkribering i etterkant. Planlegger du å spille inn lyd i en rettssak? Da er det i så fall viktig å sørge for at lydklippet blir av god nok kvalitet.

Bakgrunnsstøy eller for stor avstand mellom mikrofon og den som snakker kan medføre at lydklippet blir vanskelig å tolke. Dersom du vet at lydfilen skal sendes videre til transkribering, er det derfor lurt å sikre best mulig lydkvalitet.

Pass først og fremst på at mikrofonen ligger i passelig avstand fra personen(e) som snakker. Ellers er det naturligvis lurt å bruke en lydopptaker av god kvalitet. Dette kan nemlig påvirke lydkvaliteten i stor grad.

PC med dokument: Hvordan gjennomføre transkribering av rettssak?

Hvordan transkribere rettssak?

Transkribering av lydopptak fra rettssaker foregår som regel ved at en transkribent hører gjennom lydfilen. Deretter skriver vedkommende ned innholdet. Når det er snakk om rettssaker, er det viktig å få med alle detaljer. Derfor velger en som regel verbatim transkribering.

Verbatim transkribering innebærer at du skriver ned alt som blir sagt. Dette inkluderer også pauseord, nøling og andre nyanser i utsagn. Detaljer som dette kan ha avgjørende betydning, spesielt om det er snakk om vitneforklaringer og lignende.

Prosessen med å transkribere en rettssak kan være veldig tidkrevende. Ofte tar det mange timer å skrive ned innholdet fra lydfilen. Samtidig er det som regel nødvendig å gjøre jobben manuelt (ikke automatisk transkribering), siden det er viktig at gjengivelsen er korrekt.

Det kan også være aktuelt å bruke transkriberingsnøkler. Transkribering med koder gjør at du kan tolke enda flere nyanser i det som blir sagt – som for eksempel tonefall, hvor høyt personene snakker og lignende.

 

Dame får hjelp med transkribering av rettssak, og hopper av glede!

Motta hjelp med transkribering av rettssak

Transkribering av en rettssak er aktuelt når du har spilt inn en rettssak på lydfil, og ønsker en skriftlig versjon av innholdet. Siden transkriberingsjobben kan være tidkrevende og omfattende, ønsker mange å få hjelp til nettopp dette.

Din Transkribent har lang erfaring med transkribering – også fra norske rettssaker. Vi hjelper deg gjerne med verbatim transkribering, og sørger for at den transkriberte teksten blir av høyeste kvalitet.

Kontakt oss i dag, og få rask og effektiv transkriberingshjelp!