Transkribering av intervju med fokusgruppe

Det er nyttig med transkribering av fokusgruppeintervju når du ønsker å analysere innsamlede data på en enkel og oversiktlig måte. Dette kan for eksempel være aktuelt når du planlegger å lansere et nytt produkt, og ønsker målgruppens mening før viktige valg tas.

Her ser vi nærmere på bruk av fokusgrupper, og hvordan transkribering kan hjelpe deg!

Forstørrelsesglass: Hva er en fokusgruppe? Transkribering av intervju i etterkant er lurt

Hva er en fokusgruppe?

En fokusgruppe er en gruppe personer (vanligvis 8–12 individer) som har spesifikke likheter når det kommer til trekk, erfaringer eller lignende, og som deltar i et gruppeintervju. Vanligvis er fokusgruppen et «tverrsnitt» av en bestemt målgruppe.

Fokusgruppeintervjuet blir typisk utført i forbindelse med forskning eller markedsanalyser. Det å bruke intervju med en fokusgruppe kan kategoriseres som en kvalitativ arbeids- eller forskningsmetode.

En fokusgruppe blir intervjuet: Transkribering er nyttig i etterkant

Når brukes fokusgrupper?

Intervjuer med en fokusgruppe kan være nyttig når man planlegger å kartlegge behovet for nye konsepter, tjenester eller produkter. Dette kan sammenlignes med meningsmålinger, men skiller seg fra dette ved at deltakerne kan svare fritt (ikke etter svaralternativer).

Mer konkret kan fokusgrupper for eksempel anvendes når man ønsker å vite hva målgruppen for et produkt eller en tjeneste synes om et design, en logo eller et merkenavn.

Statistikk og meningsmålinger med fokusgruppe: Transkribering etterpå er nyttig

Hvordan foregår intervjuer med en fokusgruppe?

Intervjuprosessen foregår i gruppe, der omkring 8–12 personer besvarer intervjuerens spørsmål. Intervjuet utføres gjerne av en gruppeleder, og vedkommende bør oppmuntre til fordomsfri deling av holdninger, idéer og synspunkter.

Det er åpent for alle synspunkter og svar, og det er vanlig å spille inn det som blir sagt underveis. Lydklippet kan siden benyttes når man skal gå gjennom resultatene av intervjuene.

Person når nye mål med transkribering: Fokusgruppe gir tilgang på verdifulle data

Hva er transkribering av fokusgruppe-intervju?

Et intervju eller en samtale med en fokusgruppe vil ofte bli spilt inn, og dette er praktisk siden du ikke trenger å gjøre notater underveis. Samtidig kan det være vanskelig å analysere og få oversikt over informasjon når den ikke er skriftlig.

Transkribering av fokusgruppe-intervju er en god løsning. Det å transkribere betyr at lyd overføres til tekst, slik at du får innholdet representert i skriftlig form.

Det er langt enklere å gå gjennom innholdet når det er mulig å søke på stikkord etc. Dermed blir det også enklere å få oversikt over tendenser og trender innad i fokusgruppen!

Få hjelp med transkribering! Fokusgruppe gir deg nyttig innsikt

Hvordan utføres transkribering av fokusgruppeintervju?

Transkribering av fokusgruppe-intervjuer kan utføres ved at man lytter til lydfilen og skriver ned det som blir sagt. Dette kan være tidkrevende – spesielt dersom lydkvaliteten ikke er særlig bra.

Du kan velge intelligent verbatim transkribering av fokusgruppens intervju, noe som betyr at den skriftlige gjengivelsen er noe forenklet. Du kutter da bort «unødvendige» pauseord som «eeeh», nøling og lignende.

Det kan også være aktuelt med verbatim transkribering. Dette betyr at alt intervjuobjektene i fokusgruppen sier blir skrevet ned. Under verbatim transkribering kan for eksempel latter, pauseord og lignende tas med i teksten.

Husk at du også kan anvende transkribering med koding. Da vil det tas i bruk transkripsjonsnøkler som gjør teksten mer nyansert. Det finnes for eksempel egne nøkler som viser til at deltakere i fokusgruppen ler, har økende tonefall eller lignende.

Motta hjelp med transkribering! Fokusgruppe gir deg nyttig informasjon

Motta hjelp med transkribering av fokusgruppeintervju

Har du intervjuet en fokusgruppe, og ønsker transkribering av innholdet? Dette kan være en smart løsning når du ønsker å enkelt kunne oppdage mønstre og tendenser i dataene som er samlet inn.

Din Transkribent har lang erfaring med transkribering av intervjuer med fokusgrupper. Vi hjelper deg gjerne med å lage en skriftlig gjengivelse av intervjuet! Våre transkribenter lytter gjennom lydfilen og utfører all transkribering manuelt.

Bestill transkribering av intervjuer og samtaler med fokusgrupper, her!