Transkribering fra lydbånd

Transkribering fra lydbånd betyr at man skriver ned det som blir sagt i et lydklipp, enten i forenklet eller ordrett versjon. Dette kan være praktisk enten man skal utføre et forskningsintervju, møte eller lignende, og vil ha en skriftlig gjengivelse av innholdet.

Her forklarer vi deg hvordan du lykkes med å transkribere tekst fra et lydbånd. Vi deler også noen tips som sikrer best mulig kvalitet på resultatet.

Mann ser etter svar: Hvordan utføres transkribering fra lydbånd

Hvordan foregår transkribering av innhold fra lydbånd?

Har du spilt inn lyden av en samtale, et intervju eller møte på lydbånd? Da er det gjerne ønskelig å transkribere innholdet i etterkant. Dette er noe du kan gjøre selv, og prosessen er nokså enkel. Kort fortalt lytter du til klippet og skriver ned det du hører.

Men selv om transkribering ikke er spesielt vanskelig, kan det være veldig tidkrevende. Mange velger derfor å få hjelp med transkribering. Du kan enten få hjelp av profesjonelle som bistår med manuell transkribering, eller bruke automatisk transkribering.

Mann jobber med transkribering fra lydbånd på app

Transkribering via app

Det å transkribere automatisk kan virke som en lettvint løsning, men resultatet blir som regel ikke spesielt bra. Programvaren vil vanligvis ikke klare å tolke alle ordene riktig. Dette legger du kanskje spesielt merke til om personene i klippet bruker slangord eller har dialekt.

Du bør derfor gå gjennom teksten programvaren gir deg, og kontrollere at innholdet stemmer overens med lydklippet. Dette kan ofte ta like lang tid som å transkribere innholdet manuelt.

Mann som jobber med transkribering fra lydbånd på PC

Manuell transkribering

Det beste resultatet får du vanligvis om du velger manuell transkribering. Om du ikke har tid til (eller orker) å gjøre jobben selv, kan du motta hjelp.

Ved manuell transkribering kan du velge verbatim transkribering. Dette betyr at noen skriver ned alt som blir sagt – ord for ord. Transkribenten kan også inkludere lyder som hoste, latter, nøling og lignende, om ønskelig.

Du kan også gå for intelligent verbatim transkribering, noe som betyr at unødvendige «fyllord» blir utelatt fra teksten. Du kan se på dette som en forenklet versjon av innholdet fra lydklippet. Essensen og betydningen blir overført, men ikke nødvendigvis alle ordene.

Sjekkliste : Krav til transkribering fra lydbånd

Krav til transkribering

Dersom du har behov for transkribering fra lydbånd, kan du sette spesifikke krav til teksten. Du kan for eksempel be om at transkripsjonsnøkler skal bli lagt inn i teksten, slik at den transkriberte teksten blir mest mulig nyansert og detaljert.

Med transkripsjonsnøkler kan man inkludere symboler som viser til pauser, nøling, tonefall, stemmevolum og lignende. Vi skiller vanligvis mellom to hovedsystemer for transkribering – Du Bois og Jefferson. Disse stiller ulike krav til tegnbruk.

Tre personer jobber med transkribering fra lydbånd

Hvor lang tid tar transkribering fra lydbånd?

Er du rask på tastaturet eller har et klipp med god lydkvalitet, kan du typisk få unna 20 minutter av lydklippet på en time. Prosessen kan imidlertid ta mye lengre tid enn som så.

Mange velger derfor å få hjelp til transkribering av et tekstbyrå eller lignende. Manuell transkribering gir det mest pålitelige resultatet. Når jobben blir gjort av profesjonelle kan du regne med å få den ferdig transkriberte teksten i hendene relativt kjapt.

Mann viser tekst som er laget etter transkribering fra lydbånd

Hvorfor er transkripsjon fra lydbånd smart?

Dersom du skal utføre et intervju eller ha et møte, kan det være utfordrende (om ikke umulig) å skrive ned alt som blir sagt underveis. Skal du skrive ned alt, vil dette føre til pauser og dårlig flyt i samtalen. Det hele kan rett og slett bli en veldig tidkrevende prosess.

De fleste synes det er langt enklere å spille inn lyden på et lydbånd, slik at de kan være til stede under samtalen eller intervjuet. La PC-en eller notatblokken ligge, og fokuser heller på å få omgjort lyd til tekst etterpå.

Noen synes det er greit å kun ha innholdet på lydbånd. Det kan imidlertid være fint å ha en skriftlig representasjon av innholdet. Dette gjelder for eksempel om innholdet skal publiseres på nett eller deles med andre. Skriftlig innhold er dessuten SEO-vennlig og søkbart.

Motta hjelp med transkribering fra lydbånd

Motta hjelp fra dyktige transkribenter

Transkribering fra lydbånd er vanlig både i forbindelse med forskningsintervjuer, journalistisk arbeid, foredrag, møter og lignende situasjoner. Spill inn lyden, og få deretter en skriftlig representasjon av det som blir sagt i etterkant.

Dersom du synes at det å transkribere er tidkrevende eller kjedelig, kan våre erfarne transkribenter hjelpe deg. Vi gjør jobben presist, raskt og effektivt, og sørger for at teksten du mottar er en pålitelig representasjon av innholdet.

Kontakt Din Transkribent for manuell transkribering på 1-2-3!