Transkribering i Teams

Transkribering i Teams er et nyttig hjelpemiddel når det er ønskelig med en skriftlig gjengivelse av det som blir sagt under digitale møter. Bedrifter og andre som har møter kan enkelt starte automatisk transkribering, og innholdet kan lastes ned i etterkant.

Her forklarer vi deg hvordan du kommer i gang med transkribering i Teams!

Hva vil det si å transkribere i Teams?

Hva innebærer det å transkribere i Teams?

Når du aktiverer transkribering i Teams, betyr dette at det som blir sagt vises skriftlig på skjermen. Etter hvert som du og andre i møtet snakker, vil den transkriberte teksten bli vist ved siden av møterommets lyd/video sammen med personen som snakker sitt navn.

Det er mulig å skjule navnet sitt, dersom man ikke ønsker at dette skal vises.

En mann som ser gjennom en kikkert etter svar: Hvorfor transkribere i Teams?

Hvorfor transkribere i Teams?

Transkribering i Teams er gjerne aktuelt når det finnes møtedeltakere med redusert eller manglende hørsel. Mange synes dessuten det er praktisk med en skriftlig gjengivelse av det som blir sagt, for eksempel om de ikke kan språket helt flytende enda.

Om man har Teams-møter der noen sitter i støyfulle lokaler, kan det også være veldig nyttig med transkribering av møtet.

Tre personer: Hvem kan transkribere i Teams?

Hvem kan aktivere transkripsjon i Teams?

Det er mulig å aktivere transkribering i Teams dersom man jobber fra skrivebordsversjonen av programmet. Husk også at det settes spesifikke krav til hva slags Teams-lisens du har. Transkribering er mulig med følgende lisenser:

  • Office / Microsoft 365 E1 / A1 / A3 / A5 / E3 / E5 / F1 / F3
  • Microsoft 365 Business Basic / Standard / Premium SKUs

Dersom det blir benyttet SharePoint eller OneDrive for Business i forbindelse med møteopptaket, er det nødvendig at en IT-administrator først tillater transkribering. Dette kan gjøres i møtepolicyen til Teams.

Brukerne må deretter oppfordres til å manuelt aktivere transkribering i de aktuelle møtene. Da vil det dukke opp transkribert tekst eller undertekst når de ulike møtedeltakerne prater.

Slik kan du starte transkribering i Teams

Hvordan starte transkribering i Teams?

Dersom du ønsker å aktivere transkribering i Teams, kan du gjøre dette via kontrollpanelet. Om man ikke får opp transkribering som en mulighet, kan dette tyde på at IT-administratoren ikke har aktivert transkriberingsfunksjonen.

Merk deg også at funksjonen ikke er tilgjengelig på mobil (kun i desktop-versjon). Slik starter du transkribering:

 

  1. Gå til kontrollpanelet
  2. Klikk på «Flere handlinger» (tre prikker)
  3. Velg «Start transkripsjon»
Mann som har printet ut tekst etter transkribering i Teams

Er det mulig med norsk transkribering i Teams?

For at transkribering i Teams skal fungere, er det naturligvis viktig at transkripsjonsspråket er korrekt innstilt i programmet. Du kan endre språk ved å gå inn i transkriberingsinnstillinger (symbolisert med tre prikker).

Gå deretter til «Endre talespråk». Du må deretter manuelt oppgi hvilket språk hver av de ulike deltakerne i møtet bruker, og bekrefte valget. Den transkriberte teksten som vises vil nå være på det aktuelle språket.

Norsk er blant språkene du kan velge. Du finner også en rekke andre språk, inkludert engelsk, arabisk, kinesisk, dansk, fransk, polsk, svensk, spansk, russisk, italiensk, ungarsk, ukrainsk, hindi etc.

Person jobber med transkribering i Teams

Fungerer automatisk transkripsjon?

Merk deg at transkribering i Teams er såkalt automatisk transkribering. Det betyr at det er kunstig intelligens som tolker og gjengir det som blir sagt. Av den grunn bør man regne med at feilprosenten blir nokså høy.

Dette gjelder kanskje særlig ved norsk transkribering, fordi det finnes veldig mange forskjellige dialekter i Norge. Programmet kan hovedsakelig tolke og gjengi på bokmål. Det er derfor viktig at møtedeltakerne prater tydelig (og ikke for fort).

Person som leser gjennom transkribering i Teams på dokument

Transkribering av tradisjonelle møter

Når møtet foregår i Teams kan man benytte seg av automatisk transkribering dersom man ønsker dette. Løsningen er grei å bruke om du trenger tekst i sanntid.

Har du derimot behov for tekst av høy kvalitet, kan det være aktuelt å spille inn lyden og heller få den transkribert manuelt i etterkant. Da unngår du at det blir så mange feil i den transkriberte teksten.

Manuell transkribering kan også være aktuelt ved tradisjonelle møter (som ikke foregår i Teams eller på andre digitale flater). Spill gjerne inn lyden og få den transkribert i etterkant. Da kan møtedeltakerne (og de som ikke kunne delta) få en skriftlig gjengivelse av møtet.

Motta hjelp med transkribering

Trenger du hjelp med transkribering?

Transkribering i Teams kan være en grei løsning når du ønsker tekst i sanntid under møtet. Du kan også spille inn lyden og transkribere den i etterkant. Dette er også aktuelt under tradisjonelle møter.

Manuell transkribering sikrer riktig gjengivelse av det som blir sagt. Dersom du synes at dette er vanskelig eller tidkrevende, kan du få hjelp av oss. Vi har erfarne transkribenter som lytter gjennom lydfilen og skriver ned det som blir sagt.

Kontakt oss i dag for rask og effektiv transkribering av møtet!