Transkribering av lydfiler

Transkribering av lydfiler er nyttig når man har innhold på en lydfil som man ønsker å ha i tekstformat. Dette betyr at man må få innholdet fra lyd til tekst, enten ved hjelp av et program, eller gjennom manuell transkribering.

Vi skal her se nærmere på transkribering av lydfiler, og når du kan ha bruk for dette. Finn også ut hvordan man på best mulig måte kan få lydklippet som tekst.

Definisjon: Hva er transkribering av lydfiler?

Transkribere | Definisjon

Det å transkribere er en prosess som innebærer at innholdet i en lydfil representeres i skriftlig format. I mange tilfeller vil det være en såkalt transkribent som tar seg av denne jobben, men man kan også bruke automatiske transkriberingsprogrammer.

Ved transkribering av lydfiler er det viktig å være nøye med at innholdet gjengis korrekt, slik at budskapet eller konteksten ikke endres.

Lyspære: Derfor er transkribering av lydfiler lurt

Hvorfor er transkribering av lydfiler lurt?

Det finnes en rekke ulike årsaker til at man kan ha bruk for transkribering av lydfiler. Lyd og tekst byr på ulike muligheter i den digitale verdenen. Skal du finne bestemt innhold i en lydfil, må du som regel spole frem og tilbake for å lete opp innholdet.

Med tekst kan du enkelt søke etter bestemte nøkkelord, og finne det du skal på en rask og enkel måte. Det gjør analyse og etterarbeid av innholdet mye enklere.

Det finnes også andre fordeler med transkribering av lydfiler. Personer som ikke har mulighet til å tolke lyd (som hørselshemmede), kan for eksempel få glede av innholdet. Det vil i mange tilfeller også være lettere å videreformidle sitater og budskaper skriftlig.

I mange tilfeller er det også ønskelig at innholdet skal være synlig i søkemotorer som Google. Tekst er da bedre enn lyd, med tanke på søkemotoroptimalisering (SEO). Det betyr at innholdet enklere kan finnes i søkemotoren når brukere søker på bestemte ord.

 

  • Enklere å søke opp bestemt innhold
  • Etterarbeid og analyse blir enklere
  • Døve og hørselshemmede kan tolke innholdet
  • Enklere å videreformidle (f.eks. på e-post)
  • SEO-vennlig
Når trengs transkribering av lydfiler?

Når er transkribering av lydfiler aktuelt?

Transkribering av lydfiler er aktuelt i mange ulike situasjoner. Det er for eksempel mange som spiller inn lyd istedenfor å ta notater når de skal utføre et intervju.

I tillegg er det veldig vanlig med lydopptak i forbindelse med avhør, journalføring, rettssaker, konferanser og lignende.

Tre personer ser på PC og søker etter: Hvordan foregår transkribering av intervju?

Transkribere intervju

Et felt som ofte krever transkribering av lydfiler, er forskningsintervjuer. Det kan da være snakk om erfarne forskere som holder på å samle inn data til en forskningsrapport, eller studenter som jobber med en bachelor eller master.

Når man skal samle inn data i forbindelse med intervju (kvalitativ forskningsmetode), er lydopptak veldig praktisk. Da slipper man å notere ned det som blir sagt, og man går ikke glipp av viktig informasjon.

Det er også praktisk med transkribering av lydfiler i forbindelse med intervjuer som utføres av journalister og reportere.

Fire personer samarbeider om transkribering av lydfiler

Transkribering | Eksempel

Ønsker du et eksempel på transkribering av lydfiler? Se for deg at du skal skrive en masteroppgave om ensomhet under koronapandemien. Da vil du gjerne intervjue flest mulig mennesker og samle inn informasjon om hvorvidt de har følt seg ensomme eller ikke.

Når du intervjuer disse personene, har du gjerne mange spørsmål som skal stilles og besvares. Svarene avgis som regel muntlig, og det kan være vanskelig å notere ned alt som blir sagt i sanntid. Med en lydopptaker fanger du opp alt som blir sagt.

Innen forskning er det viktig at alle data er korrekte, og sånn sett er lydopptak helt optimalt. Men du har gjerne behov for dataene i skriftlig form, og da er transkribering av lydfiler nødvendig. Les mer om transkribering av intervjuer på bloggen vår.

Bunke med dokumenter: Hvordan foregår transkribering av lydfiler?

Hvordan transkribere lyd til tekst?

Transkribering av lydfiler er forholdsvis enkelt, men samtidig også veldig tidkrevende. Skal man transkribere lyd til tekst manuelt, må man lytte gjennom klippet og skrive ned det som blir sagt. Det tar gjerne 4 til 7 timer å skrive ned det som sies i et lydklipp på 1 time.

Fordelen med å gjøre transkribering av lydfiler manuelt, er at du ikke trenger å bekymre deg for at innholdet blir feil. Hadde du gått for automatisk transkribering gjennom et program, er som regel feilprosenten høy. Teknologien sliter med å tolke dialekter og slang, blant annet.

Mann som har spørsmål om  transkribering av lydfiler

Er transkriberingsprogram gratis?

De fleste transkriberingsprogrammer koster penger. Du kan også finne noen programmer som er gratis, men disse har som regel sine begrensinger.

Med tanke på at feilprosenten er så stor når man transkriberer med transkriberingsprogrammer, er det lurt å gå gjennom teksten ord for ord og sammenligne den med lydklippet i etterkant.

Av den grunn er det ofte like greit å bare satse på manuell transkribering fra starten av. Da blir resultatet av god kvalitet.

Få hjelp med transkribering av lydfiler

Motta hjelp med transkribering av lydfiler

Ønsker du å få hjelp med transkribering av lydfiler? Det å omgjøre lyd til tekst kan være tidkrevende, og automatisk transkribering er veldig upålitelig. Dersom du ikke har tid til å transkribere innholdet ditt selv, hjelper vi deg gjerne.

Din Transkribent har lang erfaring med transkribering av lydfiler, og har dyktige transkribenter som tar seg av prosessen.

Kontakt oss i dag for transkriberingshjelp, og motta 500 ord gratis!