Transkribering med koding

Transkribering med koding gjør det mulig å oppfatte innholdet mer nyansert og detaljrikt for leseren. Ved vanlig transkribering vil man bare skrive ned det som blir sagt. Med koding tas det i bruk transkripsjonsnøkler som utdyper uttale, pauser og lignende.

Vi skal her se nærmere på transkribering med koding. Hva er det egentlig, og hvilke systemer finnes?

Hva er transkribering med koding?

Hva er transkribering med koding?

Transkribering med koding innebærer at man transkriberer lyd til tekst, og at innholdet gjøres mer detaljrikt ved hjelp av transkripsjonsnøkler.

Dersom man bare transkriberer lyd til tekst i sin enkleste form, vil ikke leseren kunne se hvorvidt personen(e) prater høyt eller lavt, eller om de tar pauser, ler, nøler eller lignende. Dette er informasjon som kommer frem ved hjelp av spesielle koder/nøkler.

Mann viser tekst som har blitt til gjennom transkribering med koding

Transkribering med koding etter Du Bois-systemet

Du Bois-systemet ble laget av historikeren og forfatteren William Edward Burghardt Du Bois. Dette er et system for transkribering med koding, der talestrøm blir inndelt ved hjelp av intonasjonsenheter.

Intonasjonsenheter kan best beskrives som ytringer med 1–2 stavelser, og minner en del om setninger. Men her er det snakk om muntlige ytringer, og ikke skriftlige setninger. To intonasjoner skilles gjerne med en kort pause, heller enn et punktum.

Etter en endt intonasjonsenhet finner man en transkripsjonsnøkkel, og denne indikerer for eksempel tonefall, nøling eller lignende. Her er noen eksempler på koder eller nøkler som brukes i Du Bois-systemet: 

 

 • X = En stavelse eller et ord som ikke er hørbart
 • <PordP> = Svak styrke på stemme
 • <SIT ord SIT> = Sitat / stemme gjøres til
 • .. = Kortere pause med varighet på under 0,5 sekund
 • … = Middels lang pause som varer 0,5–1 sekund
 • …2.0 = Langvarig pause
 • @ = Latter
 • <@ ord @> = Lattermild prating
 • (HOST) = Hosting (eller kremting)
 • ’ord = Ordet legges trykk på
 • [ord] = Personer snakker i munnen på hverandre
 • ? = Spørrende / stigende intonasjonskontur
 • – = Ord avbrytes
Mann leser av tekst som er laget gjennom transkribering med koding

Transkribering med koding etter Jefferson-systemet

Jefferson-systemet er også aktuelt å bruke når man har behov for transkribering med koding. Dette systemet ble utviklet av sosiologen Gail Jefferson, og ble laget med tanke på å kunne presisere sekvensielle trakk i samtaler.

Systemet har blitt noe videreutviklet etter at Jefferson først presenterte det. Det er også enkelte likhetstrekk med Du Bois-systemet. Her er noen eksempler på nøkler eller koder som brukes innen Jefferson-systemet: 

 

 • ? = Spørrende / stigende intonasjonskontur
 • . = Fallende intonasjonskontur
 • (.) = Svært kort pause
 • *ord* = Lattermild prating
 • () = Ikke mulig å høre
 • (ord) = Usikker transkribering
 • : = Forlengelse av lyd
 • ord = Trykksterk stavelse eller ord
 • (.hh) = Puster inn
 • (hh) = Puster ut
 • +ord+ = Høy styrke på stemme
 • <ord> = Ord uttales sakte
 • >ord< = Ord uttales raskt
Mann som jobber med transkribering med koding

Kan et transkriberingsprogram komme til nytte?

Transkribering med koding er noe som hovedsakelig utføres manuelt. Det betyr at en person (transkribent) lytter gjennom lydfilen og deretter skriver det som blir sagt. Samtidig legges det inn koder som gir leseren mulighet for detaljrik tolkning av innholdet.

Det finnes transkriberingsprogrammer, men disse har en tendens til å være veldig upålitelige. Mange av ordene er ikke mulig for kunstig intelligens å oppfatte korrekt. Dette merkes kanskje særlig ved dårlig lydkvalitet, bruk av slangord eller særegne dialekter.

Om du ønsker transkribering med koding, er det derfor best å gå for manuell transkribering gjort av faktiske mennesker.

Motta hjelp med transkribering med koding

Få hjelp med transkribering av din lydfil

Har du en lydfil du ønsker å transkribere? Da kan det være nyttig å ta i bruk transkribering med koding, dersom du ønsker at teksten skal bli mest mulig detaljrik og nyansert.

Det å transkribere er ofte veldig tidkrevende. Derfor kan det være greit å motta transkriberingshjelp av Din Transkribent. Vi har lang erfaring, og kan hjelpe deg med effektiv og pålitelig transkribering.

Kontakt oss i dag og få hjelpen du trenger på 1, 2, 3!