Transkribering med pedal

Er du en transkribent på jakt etter en måte å gjøre jobben din litt lettere på? Da bør du sjekke ut hvilke muligheter du har i forbindelse med transkribering med pedal!

Transkripsjon er en prosess som krever at transkribenten konsentrerer seg om det de driver med. I verste fall kan en ukonsentrert transkribent være nødt til å gjøre alt om igjen. Selv om det kanskje kun er snakk om et par minutter med ukonsentrasjon, så kan det ha fått store konsekvenser.

En transkribent er avhengig av at både hodet, ørene og fingrene fungerer som de skal. Dagens transkribenter benytter seg dessuten av datamaskin og tastatur, så naturligvis er de også avhengig av dette også. Men man er stadig på jakt etter verktøy som kan gjøre prosessen enda enklere.

Denne jakten har resultert i at noen transkribenter har begynt å bruke pedal når de transkriberer. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan dette verktøyet kan ha en positiv effekt for enhver transkribent.

En transkribent som jobber på PC

Hva er en transkribent?

En transkribent er en person som jobber med transkribering. Som transkribent jobber du med å konvertere lydfiler til tekstfiler. Du lytter med andre ord på lydfiler og så skriver du ned det som blir sagt. Dermed er ørene et viktig verktøy i en slik jobb.

Transkribent er en ubeskyttet yrkestittel, noe som betyr at det ikke foreligger noen krav til formell utdanning for å kunne drive med dette yrket. Likevel er det en fordel om du har en språklig utdanning eller solide språkkunnskaper i bunn.

Som transkribent har du mange verktøy som kan gjøre jobben din enklere. Hender og ører er et særdeles godt utgangspunkt, men arbeidet vil gå fortere om du bruker datamaskin fremfor penn og papir, samt at du investerer i en pedal som vil automatisere prosessen en smule.

PC med transkribert dokument som stikker ut

Hva er transkripsjon?

Når man jobber med transkripsjon så jobber man med å overføre det man hører på en lydfil til et tekstdokument. Det kan være lyd fra både lydopptak og videoopptak. På folkemunne kalles det at man jobber med lydskrift.

Det finnes forskjellige typer transkripsjon, og det stilles ulike krav til hver enkelt transkripsjon. Dette er noen av transkripsjonene som finnes:

  • Fonetisk transkripsjon
  • Lydnær transkripsjon
  • Ortografisk transkripsjon

Transkripsjon er altså et fagfelt som byr på læringsmuligheter. Om fonetisk transkripsjon er spesialiteten din, så vil du kanskje se på det å lære seg lydnær transkripsjon og ortografisk transkripsjon som en spennende utfordring!

Transkribert dokument

Slik bruker du pedal til å transkribere

Bruk av pedal kan faktisk hjelpe deg å transkribere fortere. Dette verktøyet gjør det faktisk mulig for deg å konsentrere deg bedre om selve transkriberingen, i hvert fall når du har lært deg hvordan du bruker pedalen og det å bruke den går mer eller mindre automatisk.

En transkriberingspedal har mye til felles med en annen type pedal som de fleste av oss har hørt om. Også når man syr klær på symaskin, så bruker man pedal. I den forbindelse er dette et verktøy man bruker til å styre selve symaskinen.

Transkriberingspedalen fungerer på samme måte, men i stedet for å styre en symaskin så er det lydfilen du transkriberer som du styrer. Denne pedalen kan med andre ord brukes til å starte, til å spole frem eller tilbake ved behov og til å sette lydfilen på pause.

Nøyaktig hvordan transkriberingspedalen fungerer vil imidlertid variere, siden det finnes både enkle og mer avanserte apparater på markedet i dag.