Transkripsjonsverktøy

Lurer du på om transkripsjonsverktøy kan være løsningen for deg? Det finnes metoder for både automatisk og manuell transkripsjon. La oss se nærmere på hvilke løsninger som er best!

Dersom du har et intervju eller andre lydfiler du skulle hatt over i tekstformat, er transkripsjon veien å gå. Det kan være tidkrevende å transkribere tekst på egen hånd, spesielt om det er snakk om større forskningsintervjuer. Hvilke transkripsjonsverktøy finnes egentlig?

Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan transkribere lydfiler til tekst mest mulig effektivt!

Transkripsjonsverktøy

Derfor bør du transkribere lyd til tekst

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å lagre informasjon som gis muntlig i lydfiler. Enten du er på en forelesning eller intervjuer noen, er det enklere å spille inn lyden enn å notere underveis. På denne måten får du med deg alt som blir sagt, og du kan være til stede i samtalen.

Etter forelesningen eller intervjuet har du kanskje behov for å få informasjonen over i skriftlig format. Det finnes ulike transkripsjonsverktøy som kan gjøre denne jobben for deg.

Det er spesielt nyttig å ta i bruk transkripsjonsverktøy dersom lydfilen er lang og inneholder mye data.

Automatisk transkribering

Er automatisk transkribering mulig?

Mange lurer på om det finnes transkripsjonsverktøy som tillater automatisk transkribering. Dette finnes, men resultatet har som regel veldig uforutsigbar kvalitet.

En datamaskin vil ofte feiltolke ord og uttrykk, noe som kan gjøre at teksten inneholder mye skrivefeil eller grammatiske feil. Automatiske transkripsjonsverktøy baserer seg ofte på stemmegjenkjenning, på samme måte som Apples Siri og andre tjenester.

Dersom du har forsøkt å prate med Siri på din iOS-enhet, har du kanskje oppdaget at du må gjenta deg selv titt og ofte. Kunstig intelligens er vel og bra, men kan på langt nær erstatte menneskelig intelligens når det kommer til transkripsjon.

Bruk derfor automatiske transkripsjonsverktøy med forsiktighet – i hvert fall om du er opptatt av høy språklig kvalitet på teksten.

Lydfil til tekst manuelt

Konverter lydfil til tekst manuelt

I mange tilfeller kan det lønne seg å konvertere lydfiler til tekst manuelt, fremfor å bruke automatiske transkripsjonsverktøy. På denne måten kan du føle deg trygg på at resultatet blir slik du hadde sett for deg, både innholdsmessig og språkmessig. 

Manuell transkripsjon er fortsatt gullstandarden innen transkripsjon, og utføres av ekte mennesker – også kjent som transkribenter. En transkribent vil gå gjennom lydfilen din manuelt, og sikre at resultatet blir korrekt.

Transkripsjon utføres ofte basert på ulike transkripsjonssystemer, som for eksempel Du Bois eller Jefferson. I hvert av disse systemene finnes det ulike transkripsjonsnøkler som understreker alt fra nøling til pause i lydfilen. Dette kan et automatisk transkripsjonssystem vanskelig etterligne.

Flere transkripsjonsverktøy i markedet

Det finnes en rekke transkripsjonsverktøy på markedet. Noen av disse er gratis, mens andre koster penger. De gratis versjonene er som regel de aller minst pålitelige, og kan føre til at teksten får dårlig kvalitet. Dette kan ende opp med å gi deg merarbeid i etterkant.

Ellers finnes det noen transkripsjonsverktøy som koster penger. Prisen på disse er imidlertid ofte høy, og kanskje til og med høyere enn for manuell transkripsjon. Det beste vil i de fleste tilfeller være å gå for manuell transkribering.

Automatiske transkripsjonssystemer kan være nyttige i tilfeller der teksten kun er for personlig bruk. Så lenge kvaliteten er viktig, er det bedre å gå for manuell transkripsjon.

Transkripsjon

Vurder en profesjonell transkribent til oppdraget

En profesjonell transkribent kan hjelpe deg med å transkribere både korte og lande lyd- eller videofiler til tekstformat. Du velger selv om teksten skal skrives med transkripsjonsnøkler, eller om du bare ønsker en helt enkel transkripsjon.

Husk at manuell transkripsjon kan være både prisgunstig og raskere enn automatisk transkripsjon. Dette fordi du får et perfekt resultat med en gang, og ikke trenger å fikse på noe i etterkant.

Din Transkribent kan hjelpe deg

Det finnes flere automatiske transkripsjonssystemer, og de fleste gir nokså upålitelige resultater med skrivefeil og feiltolkninger. Er du opptatt av at den transkriberte teksten skal ha høy kvalitet, er det som regel bedre å gå får manuell transkripsjon.

Din Transkribent utfører manuell transkripsjon og sikrer at kvaliteten blir høy på tekstfilen. Vi utfører transkripsjon til konkurransedyktige priser, og hjelper deg med alt fra intervjuer til foredrag.