Verbatim transkripsjon

Å skrive en transkripsjon av en lydfil gjøres i mange sammenhenger. Det er vanlig i forskning, politiavhør og rettssaker. Eller i form av undertekst til en video. Det finnes ulike metoder å tilnærme seg dette på. Enten verbatim eller intelligent verbatim transkripsjon.

Det kan være mange grunner til at du ønsker å få en lydfil transkribert. Enten til privat bruk, internt i en bedrift, eller som et ledd i SEO for å gjøre informasjonen tilgjengelig for andre. For SEO er det en stor fordel å gjøre en transkripsjon, da en tekst er lettere å optimalisere for Google-søk enn en lydfil. 

Hvilken metode for transkripsjon som er best avhenger av hvilken situasjon det er snakk om. Det ideelle er alltid en intelligent verbatim transkripsjon, ettersom den filtrerer bort det «unødvendige». Men verbatim transkripsjon er nødvendig i enkelte situasjoner. 

Videre skal vi gå litt dypere inn på hva verbatim transkripsjon faktisk er for noe. Og utdype grundigere de situasjonene det faktisk er best å bruke verbatim transkripsjon. Og vi skal se på hvilke faktorer som påvirker en transkripsjon i forhold til effektivitet og pris for profesjonell hjelp til dette. 

Program på PC

Hva er verbatim transkripsjon?

Ordet transkripsjon kommer fra latin og betyr «å skrive over». Når en gjør en transkripsjon av lyd, betyr det ganske enkelt at man skriver det som blir sagt. Enten skriver man ordrett det som blir sagt. Eller så filtrerer man bort ufullstendige setninger og fyllord. Da fremheves det essensielle. 

Verbatim transkripsjon er en eksakt ord-for-ord overføring fra en lydfil til tekst. Denne metoden er ikke den som vanligvis anbefales. Med mindre det er helt spesielle situasjoner som krever at alle detaljer i en lydfil gjengis ordrett. 

I en verbatim transkripsjon skal alt i lydfilen formidles i teksten. Både fyllord, usammenhengende setninger og pauser midt i ord og setninger. Dette skaper en tekst som ikke akkurat er veldig behagelig å lese. 

Som sagt så er det spesielle situasjoner som krever en verbatim transkripsjon. Disse situasjonene skal vi se nærmere på nå.

Mann som ser gjennom tekst

Når gjøres en verbatim transkripsjon?

Et politiavhør eller en rettsak er situasjoner hvor det er viktig å få med seg ordrett det som blir sagt. Det er ikke noe informasjon som er «unødvendig» her. Den minste detalj i hva som blir sagt, eller hvordan det blir sagt, kan være utslagsgivende i oppklaring eller domfellelse

Da sier det seg selv at en verbatim transkripsjon er den rette metoden å tilnærme seg transkripsjonen her

Ved forskning er også en verbatim transkripsjon den riktige tilnærmingen å bruke. I forskning skal man ta utgangspunkt i observasjoner og data akkurat som de er. Når forskningsresultatene skal bli publisert, er det selvsagt i orden å filtrere bort det overflødige som ikke gir nyttig informasjon.

Ettersom det i disse tilfeller er svært viktig at lydinnholdet gjengis ordrett og detaljert, er det naturlig å se på hvilke faktorer som kan påvirke en effektivt og grundig verbatim transkripsjon. Videre i artikkelen skal vi se på nettopp det.

Forstørrelsesglass

Faktorer som kan påvirke en transkripsjon 

Det kan være lurt å benytte seg av profesjonelle transkribenter. Prisen blir naturligvis et spørsmål da. Prisene kan variere veldig. Vi skal nå se på noen faktorer som påvirker en transkripsjon. Som igjen kan ha utslag på prisen.

Dersom transkribenten kan veldig mye om fagområdet som blir snakket om lydfilen, vil det gå raskere å transkribere. Men avanserte fagområder kan kreve at transkribenten må bruke tid på å sette seg inn i ord og uttrykk. Da vil en transkripsjon naturligvis ta lengre tid. 

Lydkvaliteten på som skal transkriberes påvirker også effektiviteten. Er det mye ekko eller støy som gjør det vanskelig å få med seg det som blir sagt? Er det flere personer som snakker i munnen på hverandre? Å skille ut relevant lyd fra rett lydkilde vil ta tid.

Om den som snakker har en vanskelig dialekt eller aksent, så vil det påvirke effektiviteten. Eller om den som snakker, snakker utydelig. Da kan det være at transkribenten må høre gjennom lydfilen flere ganger for å forstå hva som faktisk blir sagt. 

Mann som sitter på bøker med en pc på fanget

Hjelp til transkribering?

Å overføre lyd til tekst er svært viktig i mange sammenhenger. Noen ganger trengs det en helt eksakt gjengivelse, nøyaktig ord for ord. Andre ganger trenger det ikke å være så nøye, så lenge det essensielle blir formidlet i teksten. 

En verbatim transkripsjon er den type transkripsjon som krever en nøyaktig gjengivelse ord for ord. Vi har sett at blant annet i politiavhør, rettssaker eller i forskning, så er verbatim transkripsjon den rette måten å tilnærme seg dette på. 

Det er mange faktorer som påvirker en transkripsjon. Som igjen påvirker prisen for hjelp av en profesjonell transkribent. Samtidig kan det være lurt å få profesjonell hjelp til dette, da det kreves god språklig forståelse og effektivitet for å transkribere.

Det kan være mange grunner til at du ønsker å få en lydfil transkribert. Enten til bruk privat. Eller for å lettere optimalisere informasjonen for søkemotorer, så den gjøres tilgjengelig for de som er interessert i den. Vi i Din Transkribent tilbyr profesjonell hjelp til transkribering av dine lydfiler.