Zoom lydopptaker   

Visste du at du kan bruke Zoom som lydopptaker? Hvis det er én ting koronapandemien har bragt med seg, så er det digitale møter, digitale forelesninger – ja, digitale alt! Digitaliseringen av samfunnet har kommet for å bli, og byr på mange muligheter. 

Derfor er det kanskje like så greit å omfavne digitale nyvinninger og lære seg å bruke det til sin fordel. Det har vært mang et Zoom-møte eller en Zoom-forelesning de siste årene. Kanskje var du ikke klar over at et slikt møte kan tas opp?  

Her forklarer vi deg hvordan!  

Transkribering

Hva er Zooms lydopptaker? 

Zoom har en egen innspillingsfunksjon som er tilgjengelig for alle Zoom-abonnenter. Denne funksjonen er imidlertid begrenset til verten og eventuelt medverten av møtet.  

Det går imidlertid an å benytte seg av en tredjepart for å kunne ta skjermopptak av møtet. Dette kan gjøres uten at de andre deltakerne vet det – for eget bruk. 

Lydopptak mac

Zoom gir deg mulighet til å ta opptak  

For å få et opptak som lagres på PC-en må du aller først starte et møte eller gå inn i et planlagt møte. Nederst på skjermen i Zoom-programmet vil du finne en «record»-knapp. Der kan du velge «record on this computer». 

Etter å ha trykket på denne vil du få opp en egen meny hvor du kan pause og avslutte opptaket etter eget valg. Når du er ferdig med opptaket ditt kan du trykke «avslutt», og filen vil bli konvertert til en mp4-fil som lagres på din PC.   

Taleopptak mac

Uten opptakstillatelse  

Dersom verten ikke har gitt noen tillatelse til opptak, må du benytte deg av en tredjepartsprogramvare. Med standardfunksjonene til Zoom kan du nemlig ikke ta opptak med mindre møteverten har gitt tillatelse.  

Eksempler på tredjeparts-programvarer som kan brukes er Apeaksoft Screen Recorder eller Vidmore skjermopptaker. Disse kan lastes ned på datamaskinen din, og du kan velge hvorvidt du vil spille inn video eller lyd. 

Dame jobber på PC med online lydopptaker

Følg retningslinjene  

Vær klar over at det kan bryte med personvernregler å ta opptak av et møte, hvert fall hvis du distribuerer det noe videre enn for eget bruk. Hovedregelen er at man har lov til å spille inn lyden av samtaler så lenge man selv deltar i samtalen. 

Det er som regel ulovlig å spille inn lyd av andre som snakker dersom de ikke først informeres om dette.  

Det kan derfor være lurt å si fra til møteverten, og/eller be om tillatelse før du spiller inn lyd/video. Enda enklere er det hvis møteverten tillater det, slik at du kan spille inn direkte i Zoom. Du kan sende en forespørsel om tillatelse.   

Person jobber med online lydopptaker

Dagens digitale verden  

Nesten alt i dagens samfunn er blitt digitalisert, og dette kan være en kjempefordel i mange tilfeller. Det gjør det blant annet mulig å ta opptak av viktige møter eller forelesninger, og ta klippet frem igjen for nærmere studier i ettertid.  

Noen savner de fysiske møtene eller forelesningene, og synes digitaliseringen har gått for langt. Det er imidlertid ikke til å legge skjul på at digitaliseringen også bringer med seg en del fordeler. Og disse er det lurt å utnytte til det fulle!  

Tre personer bruker online lydopptak

Transkribering av lydklipp på 1, 2, 3 

Enten du har spilt inn lyd med Zoom lydopptaker eller andre verktøy, kan det være kjekt å ha en skriftlig versjon av innholdet. Gjennom transkribering vil lydfilen kunne omgjøres til tekst, enten ordrett eller i forkortet versjon. 

Transkribering kan imidlertid være en langdryg prosess, spesielt dersom kvaliteten på lydklippet er lav. Heldigvis kan du la noen gjøre jobben for deg. 

Din Transkribent hjelper deg i mål, og leverer høy kvalitet til avtalt tid!